Bio- ja kiertotalouden asiantuntija

Työpajat
Projektit
Selvitykset
Ulkoistukset
Operatiiviset palvelut
Koulutukset
Polttoaineet
Kierrätysmateriaalit

Koneyritys (puunkorjuu, haketus, kuljetus, murskaus ja terminaaliurakointi)

 • Strategiatyö
 • Hallitustyö
 • Esimiestyön kehittäminen
 • Yrityksen viesti, arvot ja ilme
 • Yrityskaupat
 • Toimenkuvat
 • Rekrytointi
 • Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Työturvallisuus
 • Yrityksen kehittämistoimenpiteet TOP 5
 • Sopimusten ja tarjousten laadinta sekä kehittäminen
 • Urakointineuvotteluun valmistautuminen
 • Seurantasovelluksien perustaminen ja käyttöönotto
 • Raportointityökalut ja raportointi
 • Koneyrittäjän sähköinen vuosikello
 • Kaluston hankinta ja kehittäminen
 • Kustannusanalyysit
 • Tilaajavastuuselvitykset
 • Kuljetusten ohjaus
 • Tuotannon ohjaus
 • Suunnittelu- ja toteutus
 • Toimitusten seuranta ja raportointi
 • Kuljettajien direktiivikoulutukset
 • Turvallisuuskoulutukset (henkilö-, laitos- ja kalustoturvallisuus)

Metsäala ja bioenergia

 • Strategiatyö
 • Toimitusketjun ja muutosten johtaminen
 • Esimiestyön kehittäminen
 • Energia- ja ainespuun hankinnan suunnittelu valtakunnallisesti
 • Varannon, varaston ja sitoutuneen pääoman hallinta
 • Hallitustyö
 • Organisaation viesti, arvot ja ilme
 • Toimitusketjun riskienarvioinnit
 • Toimenkuvat
 • Rekrytointi
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työturvallisuus
 • Sopimusten läpikäynti ja kehittäminen
 • Materiaali- ja energiavirtojen suunnittelu
 • Laskentapalvelut
 • Tilaajavastuuasioiden tarkistaminen
 • Terminaalien ympäristölupien kehittäminen, haku ja vuosi-ilmoitukset
 • Järjestelmäkehitys ja käyttöönotto
 • Kuljetusten ohjaus
 • Tuotannon ohjaus
 • Suunnittelu- ja toteutus
 • Toimitusten seuranta ja raportointi
 • Vuosikellon suunnittelu visuaaliseen muotoon digitaalisella työkalulla

Kiertotalous ja kierrätys

 • Kiertotalousselvitykset
 • Green-selvitykset
 • Jäteselvitykset
 • Muovinkeräys
 • Materiaalien ja polttoaineiden laatuselvitykset
 • Materiaalivirtojen hallinta ja erottelu
 • Investointien selvitys kiertotaloudessa
 • Asiakas- ja raaka-ainekartoitukset kierrätysalalla
 • Kuljetusten ohjaus
 • Tuotannon ohjaus
 • Suunnittelu ja toteutus
 • Toimitusten seuranta ja raportointi
 • Yhteistyö materiaalien jalostuksessa
 • Kierrätysmateriaalien ja -polttoaineiden laijittelu
 • Turvallisuuskoulutukset (henkilö-, laitos- ja kalustoturvallisuus)

Energiayhtiöt

 • Strategiatyö
 • Varannon, varaston ja sitoutuneen pääoman hallinta
 • Projektinjohto
 • Bioenergian hankinta
 • Toimitusketjun ja muutosten johtaminen
 • KPA-toimitusketjun riskienarvioinnit
 • Toimenkuvat
 • Rekrytointi
 • Osaamisen ja työnhyvinvoinnin kehittäminen
 • Puunhankinnan suunnittelu
 • Bioenergian ja kierrätyspolttoaineiden ostaminen
 • Puun ja hakkeen varastointi sekä varastokirjanpito
 • Hakkeen mittaus ja laadunhallinta
 • Urakointipalvelujen ostaminen
 • Toimitusvarmuuden kehittäminen
 • Terminaalitoimintojen kehittäminen
 • Tutkimus- ja kehittämishankkeiden koordinointi
 • Turvallisuuskoulutukset (henkilö-, laitos- ja kalustoturvallisuus)
 • Bioenergia
 • Kierrätyspolttoaineet
 • Kuljetusten ohjaus
 • Tuotannon ohjaus
 • Suunnittelu- ja toteutus
 • Toimitusten seuranta ja raportointi
Metsän Woima tarjoaa asiantuntijuutta ja osaavia käsiä tekemään työpäivästäsi helpomman. Toimimme bioenergian, metsäalan, kiertotalouden, polttoaineiden ja kierrätyksen parissa.