Juho Haukkala
Toimitusjohtaja
Metsäala ja bioenergia

050 578 0747
juho@metsanwoima.fi
LinkedIn

Juhon erikoisalaa ovat liiketoimintaosaaminen ja kehittäminen metsä- ja bioenergia-alalla. Metsän Woiman lisäksi Juho on perustajaomistajana mukana Cloqqa Oy:ssä, mikä kehittää sähköistä vuosikelloa organisaatioiden ajanhallintaan www.cloqqa.fi. Juho pitää kestävyyslajeista, eritysesti polkujuoksusta, hiihdosta ja triathlonista.

 

Kokemus:

 • Yrittäjä Metsän Woima Oy 2017-
 • Founder & CEO, Cloqqa Oy 2016-
 • Logistiikkapäällikkö, L&T Biowatti Oy 2013-2016
 • Operaatiopäällikkö, L&T Biowatti Oy 2009-2013
 • Logistiikkaesimies, L&T Biowatti Oy 2008-2009
 • Kuljetusesimies, L&T Biowatti Oy 2007-2008

 

Kysy minulta:

asiantuntijatyö, bioenergia,  kiertotalous, polttoaineet, logistiikka, metsäteollisuuden sivuvirrat, metsähakkeet, toimitusketjun johtaminen, urakointi, KPA-tomitusketjun riskienarvioinnit, johtaminen, johtajuus, terminaalien ympäristöluvat


Tomi Bremer
Logistiikkajohtaja

050 598 8184
tomi.bremer@metsanwoima.fi
LinkedIn

Tompalla on pitkä kokemus bioenergiasta, logistiikasta ja järjestelmäkehityksestä. Hänet tunnetaan myös ongelmien ratkaisijana ja uusien projektien käynnistäjänä. Johtoryhmätyöskentely bioenergia-alalla on hänelle tuttua vuosien varrelta, samoin luottamustehtävät urheiluseuran johtamisessa. Mies nauttii monipuolisesta kuntoilusta ja erä-aiheisista harrastuksista.

 

Kokemus:

 • Logistiikkajohtaja, Metsän Woima Oy 2017-
 • Operatiivinen johtaja, Kuljetus ja maansiirto Viita Oy 2015-2017
 • Logistiikka- ja projektipäällikkö, L&T Biowatti 2005-2015
 • Operaatiopäällikkö, Biowatti Oy 2003-2004
 • Kuljetusesimies ja kenttäesimies, Biowatti Oy 1997-2002
 • Projektiasiantuntija, TTS Työtehoseura 1996-1997

 

Kysy minulta:

logistiikka, bioenergia, kierrätyspolttoaineet, pelletti, operatiiviset palvelut, tutkimushankkeet, ongelmien ratkaisu, kiinteistöasiat


Mari Koivisto
Liiketoimintajohtaja
kiertotalous ja polttoaineet

050 321 6200
mari.koivisto@metsanwoima.fi

Marilla on pitkä kokemus saha- ja  puusepänteollisuudesta, bio- ja kierrätyspolttoaineista, polttoaineiden tuonnista ja kiertotaloudesta. Vapaa-aikana Mari harrastaa karatea ja triathlonia.

 

Kokemus:

 • Liiketoimintajohtaja Metsän Woima Oy 2017-
 • Liiketoimintajohtaja  PT Trading Oy 2017-
 • Liiketoimintapäällikkö, Polttoaineliiketoiminta, Hyötypaperi Oy 2014-2017
 • Ostopäällikkö (tuonti), L&T Biowatti Oy 2013-2014
 • Logistiikkaesimies, L&T Biowatti Oy 2012-2013
 • Yrittäjä, Pyhtään Erikoispuu ky / Pyhtää Timber Ky 1995-2011

 

Kysy minulta:

Kiertotalousselvitys, jäteselvitys, green-selvitykset, kierrätys, SRF, kierrätyspuu, jäteperäiset polttoaineet, tuontihakkeet, polttoaineiden laatuselvitykset, muovit, muovinkeräys, asiakas- ja raaka-aine kartoitukset kierrätysalalla, materiaalihyödyntäminen ja materiaalierottelu


Yhteistyössä

Arvot

Arvostus

Onnistunut kumppanuus lähtee arvostuksesta. Tasa-arvoinen ja taustasta riippumaton yhteistyö tekee kumppanuudesta toimivaa. Arvostus pitää sisällään kestävyyden eli vastuumme ympäristöstä, tulevista sukupolvista ja kestävästä liiketoiminnasta.

Luottamus

Luottamus rakentuu pitkällä aikavälillä, silloin kun osapuolet antavat parhaansa syntyy mullistavia asioita.

Aktiivisuus

Ihmisen hyvinvointi rakentuu ajankäytön tasapainon kautta, aktiivisuus syntyy asioihin tarttumalla ja asioiden loppuunsaattamisella. Teemme työt ahkerasti ja kunnioitamme vapaa-aikaamme.